Το VotaMucoral FFS είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν σε μορφή γέλης για στοματικές πλύσεις, που χρησιμοποιεί την τεχνολογία σχηματισμού υμενίου (Film-Forming Technology). Σχηματίζει ένα υμένιο στο στοματοφαρυγγικό βλεννογόνο, επιτρέποντας την απρόσκοπτη και παρατεταμένη δράση των συστατικών του. Χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από τα συμπτώματα της στοματικής βλεννογονίτιδας και την ξηροστομία, από τη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία, από διάφορες ασθένειες όπως ο διαβήτης, από τις ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, από οδοντιατρικές και ορθοδοντικές επεμβάσεις ή εφαρμογή πολλαπλών τύπων εμφυτευμάτων. Μπορεί επίσης να προσφέρει ανακούφιση σε άτομα με αφθώδη στοματίτιδα.