Η Votaniche AE αξιολογήθηκε επιτυχώς και πιστοποιήθηκε ως προς το σύστημα ποιότητας που τη διέπει αναφορικά με την εμπορία και διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων με ISO 13485: 2016

Στο πλαίσιο της ετήσιας επιθεώρησης για το ISO 9001: 2015 και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004, για τα οποία πιστοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2020, η Votaniche AE ελέγχθηκε από τον αρμόδιο οργανισμό ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ και αξιολογήθηκε επιτυχώς, πλήρως συμμορφούμενη ως προς το σύστημα ποιότητας που τη διέπει.

Με την ολοκλήρωση της ετήσιας αξιολόγησης η Votaniche AE ως έμπορος και διανομέας ιατροτεχνολογικών προϊόντων πιστοποιήθηκε επιπρόσθετα με ISO 13485: 2016.